ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ไดอารี่โหร4ภาษา,ไดอารี่โหรประจำปี,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,อ.ทองเจือ อ่างแก้ว,อาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว,อ.ทองเจืออ่างแก้ว,โหร,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย,คัมภีร์สุริยยาตร,คัมภีร์สุริยยาตร์,สุริยยาตร,สุริยยาตร์,ผูกดวงชาตา,ผูกดวงชะตา,ตำราสำหรับหมอดู,ตำราหมอดู,หนังสือหมอดู

ผลงานอมตะ อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว

ผลงานอมตะ อาจารย์ทองเจือ  อ่างแก้ว

หลักเกณฑ์ในการคำนวณปฏิทินดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของ อาจารย์ทองเจือ  อ่างแก้ว คนในวงการต่างยกย่องว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเห็นเด่นชัดมากที่สุด และถือเป็นภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริง

ไดอารี่โหรพ.ศ.2559,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหร2559 อ.ทองเจือ อ่างแก้ว

     ท่านได้เขียนแนะนำไว้ในตำราทุกเล่มว่าได้ทำการศึกษามาจากอาจารย์ 5 ท่าน ดังนี้

 1. พระยาโหราธิบดี (ชุ่ม โชติวิท) (ผู้เป็นเจ้าของตำราฤกษ์)
 2. หลวงอนุสิทนนทิการ (เจิม โชติวิท) ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ไทย
 3. พ.อ.หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์สากลและฮินดู
 4. ท่านอิสมาแอล  ฮาซาไนน์ ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์อาหรับ
 5. ท่านประเวศ โภชนสมบูรณ์ ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์เยอรมัน
ปฏิทินโหราศาสตร์10ปีอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว

หลังจากทำการศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ทั้ง 5 ท่าน จนแตกฉาน อาจารย์ทองเจือจึงได้นำเอาวิชาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นใหม่ ผลงานของท่านที่สร้างสรรค์ไว้ขณะมีชีวิตมีมากมาย แต่ที่มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือในปัจจุบัน มีรายการกังต่อไปนี้

 ไดอารี่โหรพ.ศ.2557 โดยอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่ โหร2557,diaryhor2557,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทอง เจือ,อ.ทองเจือ,อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,อ.ทองเจือ อ่างแก้ว,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทิน โหราศาสตร์,ปฏิทินดาราศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย2557อาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว
 • ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย พ.ศ.2480-2499 (20 ปี) ราคา 400 บาท ปัจจุบันราคา 600 บาท
 • ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย พ.ศ.2500-2519 (20 ปี) ราคา 400 บาท ปัจจุบันราคา 600 บาท
 • ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย พ.ศ.2529-2539 (20 ปี) ราคา 400 บาท ปัจจุบันราคา 600 บาท
 • ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2540-ปัจจุบัน เล่มละ 1 ปี ราคา 20 บาท ปัจจุบัน ราคา 30 บาท
 • ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 100 ปี พ.ศ.2464-25633 ราคา 800 บาท ปัจจุบันราคา 1,000 บาท
 • ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย แบ่งเป็นเล่มๆ เล่นละ 10 ปี ราคา 80 บาท ปัจจุบันราคา 100 บาท มีดังนี้
  1. ตั้งแต่ พ.ศ.2454-2463
  2. ตั้งแต่ พ.ศ.2464-2473
  3. ตั้งแต่ พ.ศ.2474-2483
  4. ตั้งแต่ พ.ศ.2484-2493
  5. ตั้งแต่ พ.ศ.2494-2503
  6. ตั้งแต่ พ.ศ.2504-2513
  7. ตั้งแต่ พ.ศ.2514-2523
  8. ตั้งแต่ พ.ศ.2524-2533
  9. ตั้งแต่ พ.ศ.2534-2543
  10. ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2553
  11. ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2563
  12. ตั้งแต่ พ.ศ.2564-2573
ไดอารี่โหรพ.ศ.2559 โดยอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่ โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทอง เจือ,อ.ทองเจือ,อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,อ.ทองเจือ อ่างแก้ว,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทิน โหราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์100ปี,ปฏิทินดาราศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ปฏิทินโหราศาสตร์100ปีอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว

และส่วนที่เป็นไดอารี่โหรประจำปีนั้นท่านได้คำนวณไว้ 4 ภาษา ซึ่งบอกตำแหน่งของดวงดาวทั้ง 10 ประจำวัน โดยได้คำนวณล่วงหน้าไปถึงปี พ.ศ.2619

ไดอารี่โหรพ.ศ.2559 โดยอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่ โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทอง เจือ,อ.ทองเจือ,อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว,อ.ทองเจือ อ่างแก้ว,ตำราโหร,โหร,,โหราโหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทิน โหราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์100ปี,ปฏิทินโหราศาสตร์10ปี,ปฏิทินดาราศาสตร์,ปฏิทินดาราศาสตร์20ปี,สุด ยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ปฏิทินดาราศาสตร์20ปี2500-2519อาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว

แม้ว่าปัจจุบันอาจารย์ทองเจือ  อ่างแก้ว จะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงมีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาทั้งหมดยังคงยึดตามต้นฉบับที่อาจารย์ทองเจือได้คำนวณไว้ นอกจากนี้ท่านยังได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับ พระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร) ณ วัดราชสิทธิธาราม (คณะ 7 ) ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม. เพื่อเป็นหลักประกันในผลงาน และสามารถพิสูจน์ได้ทุกตัวเลข


การชำระเงิน

ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองแซง
ชื่อบัญชี นางรักชริน อ่างแก้ว
เลขที่บัญชี 132-1-09076-5

ค่าส่งหนังสือ

ไดอารี่โหร เล่มละ จัดส่งลงทะเบียน + 25 บาท
โหราศาสตร์ 10 ปีเล่มละ จัดส่งลงทะเบียน + 25 บาท
ดาราศาสตร์ 20 ปีเล่มละ จัดส่งลงทะเบียน + 60 บาท
ปฏิทินโหราศาสตร์ 100 ปีเล่มละ จัดส่งลงทะเบียน + 70 บาท

หากต้องการจัดส่ง EMS โทรสอบถาม โทรสอบถามได้ที่

Line :@diaryhor  เบอร์ 083-660-0559


 

   วิธีการสั่งซื้อหนังสือ  

เพิ่มเพื่อน