เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย

ไดอารี่โหร : เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

ไดอารี่โหร…อ้างอิงจากหนังสือ : อัตชีวประวัติ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว ปรมาจารย์ต้นตำรับปฏิทินโหรไทย

ใจความบทหนึ่ง..

ในสมัยโบราณก่อนที่หนุ่มสาวจะหมั้นหมายหรือแต่งงานกัน จะต้องหาฤกษ์งามยามดีที่เป็นมงคลเสียก่อน คนโบราณนอกจากจะรู้จักนำวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความไม่ประมาทแล้ว ยังเคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมอีกด้วย จึงไม่น่าประหลาดใจว่าทำไมสถิติการหย่าร้างของคนสมัยก่อนจึงไม่สูงเหมือนคนในยุคปัจจุบัน

เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

ผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจะรู้หลักในการครองเรือนที่นำมาปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่จะยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักคำสอนว่าด้วยการเลือกคนที่มีลักษณะ 4 อย่างเพื่อมาเป็นคู่ครอง และเพื่อประโยชน์สุขของคู่สามีภรรยาเอง ซึ่งมีดังนี้

 1. เลือกบุคคลที่มีความขยันในการประกอบอาชีพ
 2. เลือกบุคคลที่เป็นคนประหยัด รู้จักออมทรัพย์
 3. เลือกบุคคลที่รู้จักคบคนดีเป็นเพื่อน
 4. เลือกบุคคลที่มีการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อนัก
เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

เมื่อผ่านขั้นตอนการเลือกคู่แล้ว การอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา ทั้งคู่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้

สามีมีหน้าที่ 5 ประการ

 1. ให้ความนับถือ ยอมรับฐานะแห่งภรรยา
 2. ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
 3. มีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจ
 4. มอบความเป็นใหญ่
 5. หาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายมามอบให้

ภรรยามีหน้าที่ 5 ประการ

 1. จัดดูแบงานบ้านให้เรียบร้อย
 2. ใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
 3. ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดนอกใจ
 4. ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่หามาได้
 5. ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

สามีภรรยาเมื่อแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกัน โบราณว่าก็เป็นเหมือนคนเดียวกัน มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมต้าน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจกันและกัน เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำร้ายจิตใจของกันและกัน

เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

 

 • ท่านทรงสอนให้คู่สมรสมีสัจจะคือจริงใจ หรือซื่อสัตย์ต่อกัน
 • สอนให้มีจาคะ เสียสละให้แบ่งปันกัน ได้ทรัพย์มาก็จัดสรรทรัพย์ที่หาได้ร่วมกัน ใช้ร่วมกันไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
 • ท่านทรงสอนให้มีทมะ คือรู้จักข่มใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ หรือความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน และเมื่ออยู่ร่วมกันบางช่วงของชีวิตคู่ คนใดคนหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยประสบเคราะห์กรรมต่างๆ
 • คู่สมรสก็ต้องมีความอดทน (ขันติ) ต่อเหตุการณ์ต่างๆ อดทนต่อกัน คุณธรรมทั้ง 5 นี้คือ ฆราวาสธรรม ซ่งถ้าสามีภรรยาปฏิบัติตามแล้ว ครอบครัวก็จะมีความสุข และความสุขของคู่ครองไม่มีอะไรมากไปกว่า
 1. สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์
 2. สุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์
 3. สุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้
 4. สุขที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นโทษ
เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

เมื่อปรารถนาที่จะครองชีวิตคู่ให้มีความสุขแล้ว ทั้งสามีและภรรยาคงต้องหมั่นหาทรัพย์โดยทางสุจริต เพราะการทำงานสุจริต และการมีทรัพย์เป็นความสุข จากนั้นคงต้องอดทนต่อกิเลส ความอยากได้วัตถุสิ่งของต่างๆที่เกินความจำเป็น ความอยากได้นี้ผ่านมาทางการโฆษณาจากทีวี จากเพื่อนฝูง และระบบการขายของเงินผ่อน มิฉะนั้นจะทำให้ไม่มีความสุข คอยแต่จะคิดหมุนเงิน จัดสรรเงิน ผ่อนนั่น ผ่อนนี่ จนเงินเดือนไม่พอใช้ ก่อให้เกิดทุกข์

เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

เมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ ความสุขจากการครองเรือนจึงเป็นความสุขที่มนุษย์แสวงหา และแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตทุกชีวิต ที่ปรารถนาจะได้คู่ครองที่ดีมีความสุขจากการครองเรือน เมื่อมีความปรารถนาเช่นนี้อยู่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัย เพราะความสุขของครอบครัวอยู่ที่การกระทำ หรือความประพฤติของสามีและภรรยาเป็นหลัก บุคคลทั้งสองต้องมีคุณธรรมดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจะเป็นเหตุซึ่งนำมาให้คือความสุขในการครองเรือน

เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

A good spouse and health is a person’s best wealth.

มีคู่สมรสดีและสุขภาพดี คือ สุดยอดความมั่งมีของคน

เบนจามิน  แฟรงกลิน


   วิธีการสั่งซื้อหนังสือ  

เพิ่มเพื่อน