• เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  บทความ

  ไดอารี่โหร : เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  ไดอารี่โหร…อ้างอิงจากหนังสือ : อัตชีวประวัติ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว ปรมาจารย์ต้นตำรับปฏิทินโหรไทย

  ใจความบทหนึ่ง..

  ในสมัยโบราณก่อนที่หนุ่มสาวจะหมั้นหมายหรือแต่งงานกัน จะต้องหาฤกษ์งามยามดีที่เป็นมงคลเสียก่อน คนโบราณนอกจากจะรู้จักนำวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความไม่ประมาทแล้ว ยังเคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมอีกด้วย จึงไม่น่าประหลาดใจว่าทำไมสถิติการหย่าร้างของคนสมัยก่อนจึงไม่สูงเหมือนคนในยุคปัจจุบัน

  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  ผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจะรู้หลักในการครองเรือนที่นำมาปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่จะยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักคำสอนว่าด้วยการเลือกคนที่มีลักษณะ 4 อย่างเพื่อมาเป็นคู่ครอง และเพื่อประโยชน์สุขของคู่สามีภรรยาเอง ซึ่งมีดังนี้

  1. เลือกบุคคลที่มีความขยันในการประกอบอาชีพ
  2. เลือกบุคคลที่เป็นคนประหยัด รู้จักออมทรัพย์
  3. เลือกบุคคลที่รู้จักคบคนดีเป็นเพื่อน
  4. เลือกบุคคลที่มีการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อนัก
  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  เมื่อผ่านขั้นตอนการเลือกคู่แล้ว การอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา ทั้งคู่จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้

  สามีมีหน้าที่ 5 ประการ

  1. ให้ความนับถือ ยอมรับฐานะแห่งภรรยา
  2. ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
  3. มีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจ
  4. มอบความเป็นใหญ่
  5. หาเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายมามอบให้

  ภรรยามีหน้าที่ 5 ประการ

  1. จัดดูแบงานบ้านให้เรียบร้อย
  2. ใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
  3. ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดนอกใจ
  4. ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่หามาได้
  5. ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  สามีภรรยาเมื่อแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกัน โบราณว่าก็เป็นเหมือนคนเดียวกัน มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมต้าน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจกันและกัน เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำร้ายจิตใจของกันและกัน

  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

   

  • ท่านทรงสอนให้คู่สมรสมีสัจจะคือจริงใจ หรือซื่อสัตย์ต่อกัน
  • สอนให้มีจาคะ เสียสละให้แบ่งปันกัน ได้ทรัพย์มาก็จัดสรรทรัพย์ที่หาได้ร่วมกัน ใช้ร่วมกันไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
  • ท่านทรงสอนให้มีทมะ คือรู้จักข่มใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ หรือความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน และเมื่ออยู่ร่วมกันบางช่วงของชีวิตคู่ คนใดคนหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยประสบเคราะห์กรรมต่างๆ
  • คู่สมรสก็ต้องมีความอดทน (ขันติ) ต่อเหตุการณ์ต่างๆ อดทนต่อกัน คุณธรรมทั้ง 5 นี้คือ ฆราวาสธรรม ซ่งถ้าสามีภรรยาปฏิบัติตามแล้ว ครอบครัวก็จะมีความสุข และความสุขของคู่ครองไม่มีอะไรมากไปกว่า
  1. สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์
  2. สุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์
  3. สุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้
  4. สุขที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นโทษ
  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  เมื่อปรารถนาที่จะครองชีวิตคู่ให้มีความสุขแล้ว ทั้งสามีและภรรยาคงต้องหมั่นหาทรัพย์โดยทางสุจริต เพราะการทำงานสุจริต และการมีทรัพย์เป็นความสุข จากนั้นคงต้องอดทนต่อกิเลส ความอยากได้วัตถุสิ่งของต่างๆที่เกินความจำเป็น ความอยากได้นี้ผ่านมาทางการโฆษณาจากทีวี จากเพื่อนฝูง และระบบการขายของเงินผ่อน มิฉะนั้นจะทำให้ไม่มีความสุข คอยแต่จะคิดหมุนเงิน จัดสรรเงิน ผ่อนนั่น ผ่อนนี่ จนเงินเดือนไม่พอใช้ ก่อให้เกิดทุกข์

  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  เมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ ความสุขจากการครองเรือนจึงเป็นความสุขที่มนุษย์แสวงหา และแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตทุกชีวิต ที่ปรารถนาจะได้คู่ครองที่ดีมีความสุขจากการครองเรือน เมื่อมีความปรารถนาเช่นนี้อยู่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัย เพราะความสุขของครอบครัวอยู่ที่การกระทำ หรือความประพฤติของสามีและภรรยาเป็นหลัก บุคคลทั้งสองต้องมีคุณธรรมดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจะเป็นเหตุซึ่งนำมาให้คือความสุขในการครองเรือน

  เคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข,ไดอารี่โหร,diaryhor,ไดอารี่โหร2559,diaryhor2559,ทองเจือ อ่างแก้ว,ทองเจือ,อ่างแก้ว,ตำราดวง,หนังสือดูดวง,อาจารย์ทองเจือ,อ.ทองเจือ,ตำราโหร,โหร,โหราศาสตร์,ดาราศาสตร์,ปฏิทินโหราศาสตร์,ปฏิทินดารา ศาสตร์,สุดยอดโหร,ปรมาจารย์โหรไทย,โหรไทย,ปฏิทินโหรไทย,ต้นตำรับโหรไทย
  ไดอารี่โหรเคล็ดลับการครองเรือนอย่างมีความสุข

  A good spouse and health is a person’s best wealth.

  มีคู่สมรสดีและสุขภาพดี คือ สุดยอดความมั่งมีของคน

  เบนจามิน  แฟรงกลิน


     วิธีการสั่งซื้อหนังสือ  

  เพิ่มเพื่อน